Anunturi proiecte

 Comunicat de presă finalizare implementare proiect: Instalare sistem de panouri fotovoltaice pentru PAN DAVID JCL SRL

Comunicat de presă finalizare implementare proiect: Instalare sistem de panouri fotovoltaice pentru PAN DAVID JCL SRL

data 21.02.2024

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor

Obiectivul specific 11.1: Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al întreprinderilor

Apel de proiecte: Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile – clasa CAEN 10,11 (parțial)

21.02.2024 

 

PAN DAVID JCL S.R.L.,  cod  de  identificare fiscală  26378272, înregistrată  la  Registrul Comerțului sub  nr. J52/13/2010, cu sediul  în Oraș Bolintin-Vale, România,  Str. Republicii nr. 114  A, -,  județul  Giurgiu,  cod  poștal 085100,   România,   a derulat  începând cu  data de 15.06.2023  proiectul cu  titlul  " INSTALARE SISTEM DE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU PAN DAVID JCL SRL",  cod  SMIS 161557,    cofinanţat  din   Fondul    de Coeziune,    prin   Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, implementat  la  nivel  național de  către  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene,  prin AM - POIM în calitate de Autoritate de Management.

Valoarea totală a proiectului este de 1.900.698,26 lei din care:

  • 1.512.259,56 lei - Valoarea eligibilă totală
  • 514.168,25 lei - Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC
  • 90,735,57 lei - Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul  naţional
  • 907.355,74 lei – Valoarea cofinanțării eligibile
  • 388.438,70 lei – Valoare neeligibilă inclusiv TVA

 

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este producerea de energie electrică din surse regenerabile pentru consumul propriu al intreprinderii, în vederea conformării cu cerințele politicilor europene și naționale, pentru reducerea consumului de electricitate si implicit reducerea gazelor cu efect de sera, cât și la diversificarea surselor de energie.

Rezultatele  așteptate în urma implementării proiectului:

O societate mai eficienta din punct de vedere al utilizarii resurselor, mai ecologica si mai competitiva, conducand la dezvoltarea durabila, care se bazeaza, printre altele, pe un nivel inalt de protectie si pe imbunatatirea calitatii mediului, prin:

  • Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră cu minim 50%, fata de prognoza realizata in analiza energetica
  • Reducerea consumului de energie din SEN cu minim 50%, fata de consumul prognozat in analiza energetica

Perioada implementării proiectului:

15.06.2023 - 21.02.2024

  

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune,  prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Date de Contact

Nume: JELESCU LENUTA-LUMINITA
Telefon: 0724550691
e-mail: luminita.jelescu@pandavidjcl.ro
PAN DAVID JCL S.R.L.